^Atgal į viršų

.

mod.

Istorija

1971 m. gruodžio 01 d. IV-o vaikų lopšelio darželio vedėja paskirta Tamara Garšanikova.

1972 m. Utenos rajono Tarybos nutarimu buvo atidarytas IV -as vaikų lopšelis - darželis. Sudaryta 12 grupių: 8 lopšelinukams ir 4 darželinukams. Buvo auklėjama apie 280 vaikų.

Muzikos vadovė Marytė Pošiūnienė įstaigos darbuotojus įtraukė į saviveiklininkų ansamblį. Ansamblio dalyviai dažnai koncertuodavo darželio ir miesto ribose.

1984 m. ikimokyklinei įstaigai suteiktas vardas ''Saulutė''. 1992 m. Utenos valdybos potvarkiu reorganizuota į mokyklą - vaikų darželį ''Saulutė''.

Nuo 1992 m. iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. mokyklai- vaikų darželiui ''Saulutė'' vadovavo direktorė Stasė Blažienė, pavaduotoja -Tamara Garšanikova.

Nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. Zita Indriūnienė paskirta pavaduotoja.

2006 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja darželio grupė ,, Spindulėliai''.

2007 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja darželio grupė ,,Bitutės''.

2007 m. spalio 25 d. Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Zitą Indriūnienę mokyklos - vaikų darželio direktore .

2007 m. lapkričio 28 d. Kristina Vanagienė paskirta mokyklos- vaikų darželio pavaduotoja ugdymui.

2008 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja darželio grupė ,,Žiedeliai''. 

2009 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja darželio grupė ,,Drugeliai''.

2011 m. rugsėjo 1 d. atidarytos naujos darželio grupės ,,Žiogeliai" ir ,,Paukšteliai".

2012 m. rugsėjo 6 d. Angelė Bražionienė paskirta vaikų lopšelio - darželio ,,Saulutė" direktorės pavaduotoja ugdymui.

2017 m. gruodžio 31 d Zita Indriūnienė atleista iš direktorės pareigų.

2018 m. sausio 1 d. Angelė Bražionienė paskirta pavaduotoja ugdymui, laikinai einančia direktorės pareigas

2018 m. gruodžio 5 d. Angelė Bražionienė atleista iš pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktorės pareigas

2018 m. gruodžio 6 d. Diana Kraujalienė paskirta laikinai eiti direktorės pareigas

2019 m. vasario 1 d. Diana Tumėnienė paskirta  vaikų lopšelio - darželio pavaduotoja ugdymui

 

 

 

 

NUORODOS (2)

 

             sodra logo   ursssjrs  

logo ltvt

  site logo   
  smm      uscvgc     

SVEIKATAI PALANKUS 300x222 2

    

zipio draugai

 
   

tevu linija baneris