^Atgal į viršų

.

mod.

Paskatinimai ir apdovanojimai

Paskatinimai ir apdovanojimai

Padėka R. Brazauskui už pagalbą tvarkant darželio lauko aplinką

Padėka Utenos lopšeliui-darželiui „Saulutė“ už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse „Kamštelių vajus 2019“

Padėka Laisvidai Pakenienei už dalyvavimą respublikinėje muzikinėje šventėje „Auksinis rudenėlis 2019“

LITFOOD VšĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra dėkoja „Boružėlių" grupei už dalyvavimą respublikiniame konkurse „Po tėviškės dangum“ ir sveikina tapusią nugalėtoja

Padėka Edvardui Balčiūnui už darželio aplinkos turtinimą 2019 m.

Padėka Laisvidai Pakenienei už dalyvavimą VII - ajame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Dainų skrynelė - 2019

Padėka Utenos vaikų lopšeliui - darželiui už dalyvavimą festivalyje „Aktyvi šeima - 2018“

Respublikinio inscenizuotos dainos konkurso „Vyturio giesmelė" nominacija „Originaliausias kolektyvas“

Padėka už dalyvavimą futboliuko turnyre

Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto "Saulėto oranžinio traukinio kelionė" padėka

Padėka surengus parodą

Padėka Laisvidai Pakenienei už dalyvavimą vaikų ir jaunimo festivalyje „Giesmių Giesmelė - 2019“

Padėka Astai Straižienei už dalyvavimą vaikų ir jaunimo festivalyje „Giesmių Giesmelė - 2019“

Padėka Astai Straižienei už vaikų kolektyvo parengimą respublikiniam konkursui „Vyturio giesmelė 2019“

Padėka Laisvidai Pakenienei už dalyvavimą VII - ajame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Dainų skrynelė - 2019“

Padėka Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Saulutė“ už dalyvavimą šventėje „PAPUOŠTAS MEDIS - 2018“, skirtoje profesorei Elenai Šapokienei atminti

Gamtosauginio projekto „Saulutės“ daigelis auga“ koordinatorei Kristinai Černiauskienei padėka už projekto rengimą ir įgyvendinimą.

Tarptautinės taikos dienos dalyvio diplomas

Utenos rajono savivaldybės mero padėka Kristinai Černiauskienei

Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro padėka

Padėka Utenos vaikų lopšeliui - darželiui „Saulutė“ už dalyvavimą festivalyje „Aktyvi šeima - 2018“

LMVT Utenos maisto ir veterinarijos tarnybos padėka Kristinai Černiauskienei už nuoširdų darbą ir dalyvavimą darbelių konkurse „Paukštis Lietuvai“

Diplomas Otilijai Jackūnaitei, darbelių konkurso „Paukštis Lietuvai“ II vietos laimėtojai

Diplomas Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ komandai 2018 m. respublikinio ikimokyklinių udymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ finalininkei

Padėka Utenos lopšeliui-darželiui „Saulutė“ už pasiryžimą daryti gerus darbus šalia esantiems, siekiant kurti draugiškesnį ir jaukesnį pasaulį mums visiems.

Diplomas vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ komandai 2018 m. respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II-ojo etapo laureatei

Padėka vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė“ už pagalbą organizuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I-ąjį etapą

Padėka lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenei, surengus vaikų darbų parodą „Aš - žemės vaikas“

Padėka auklėtojai Romai Kisielienei už vaikų parengimą ir dalyvavimą respublikiniame inscenizuotos dainos konkurse „Vyturio giesmelė“

Padėka meninio ugdymo pedagogei Laisvidai Pakėnienei už vaikų parengimą ir dalyvavimą respublikiniame inscenizuotos dainos konkurse „Vyturio giesmelė“

Respublikinio inscenizuotos dainos konkurso „Vyturio giesmelė" nominacija „Originaliausias kolektyvas“

Padėka už dalyvavimą futboliuko turnyre

Padėka už ugdytinių paskatinimą ir jų darbų paruošimą dalyvavimui tradicinėje parodoje „Mažųjų uteniškių kūrinėliai“, skirtoje Lietuvos 100-mečiui

Padėka už dalyvavimą rajoninėje priešmokyklinių grupių šventėje „Spalvota vaikystė“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės 100 - mečiui

Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ padėka

Padėka už dalyvavimą UŠC vykdytame gamtosauginiame projekte „Vabzdžių viešbučiai ekosistemos palaikymui“

Padėka už dalyvavimą 4 - ajame Solidarumo bėgime

NUORODOS (2)

 

             sodra logo   ursssjrs  

logo ltvt

  site logo   
  smm      uscvgc     

SVEIKATAI PALANKUS 300x222 2

    

zipio draugai

 
   

tevu linija baneris