^Atgal į viršų

.

mod.

Informacija tėvams

Informacija tėvams

Informacija dėl koronaviruso

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso?fbclid=IwAR1pUFW1KM2Vr8ireJRYBrgc5UX8GLVYxFqPSkXB0KB678-DvXcSM9JksBw

INFORMACIJA DĖL BŪSIMŲ PIRMOKŲ

Informuojame, kad mokyklos šiuo metu organizuoja Atvirų durų dienas būsimiems pirmokams. Tačiau rinkti prašymus ar sudarinėti sąrašus mokyklų vadovai, mokytojai neturi teisės. Tėvų (globėjų) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases priimami centralizuotai Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje tada, kai Utenos rajono savivaldybės taryba nustato klasių skaičių kiekvienai mokyklai. Vadovaujantis Asmenų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo tvarkos aprašu, prašymai priimami kiekvienais metais nuo balandžio 1 d.

Į mokyklos pirmą klasę pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką.

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Vaikų priėmimas

 1. Utenos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ dirba  nuo  7. 00 iki 17.30 val. Vaikų priėmimas vyksta iki 9.00 val., o pasiimti prašome iki 17.30 val.
 2. Naujai atvykstantys vaikai priimami su vaiko sveikatos pažymėjimu (formą Nr. 027-1/a).

Vaikų maitinimas ir atlyginimas už darželį

 1. Vaikai maitinami 3 kartus per dieną. Norint atsisakyti pusryčių ar pavakarių, prašymą direktorei rašyti nuo pirmadienio, nurodant trukmę ( ne mažiau kaip savaitę).
 2. Jeigu vaikas įstaigą pradeda lankyti iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai) ar išvyksta iš jo po mėnesio 15 dienos, mokama visa maisto gamybos kaštų (15 Eur) ir atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą (5,85 Eur) kaina. Jei vaikai įstaigą pradeda lankyti po mėnesio 15 dienos ar išvyksta iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), moka pusę minėto atlyginimo.
 3. Norint gauti mokesčio už vaiko maitinimą lengvatą, reikia rašyti prašymą direktorei ir pateikti pažymas, suteikiančias teisę į lengvatą. Lengvata taikoma nuo einamojo mėnesio.
 4. Už darželį reikia mokėti  AB „Šiaulių bankas“, banko sąskaita LT957181100000142759 arba internetu arba Perlo“ terminale iki einamojo mėnesio 20 dienos. Mokant įmokas įvedami šie rekvizitai:

Įstaiga – Utenos vaikų lopšelis-darželis Saulutė“ 19018067

Mokėtojas – vaiko, už kurį mokama, vardas ir pavardė bei grupė

Įmokos suma – būtinai lygiai tokia, kokia nurodyta atsiskaitymo lapelyje.

Išskirtiniais atvejais (išvykstant, pametus mokėjimo kvitą)  - darželio kasoje.

 1. Norint išvykti iš darželio, reikia rašyti prašymą direktorei. Mokestis sumokamas paskutinę lankymo dieną.
 2. Nelankius darželio 2 mėnesius be priežasties, vaikas išbraukiamas iš darželio sąrašų. 

    Higiena ir vaiko sveikata

 1. Į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, švariais drabužėliais. Grupėje vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne. Skyreliuose rekomenduojame turėti atsarginius  drabužėlius. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, atitinkantys oro sąlygas, nesudarantys sunkumų vaikui rengtis savarankiškai.
 2. Negalima priimti vaikų, kurie turi ūmių, užkrečiamų ligų požymius (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, aštriai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies), t. p. turinčių utėlių ar glindų.
 3. B ū t i n a grupėje palikti tėvų darbo, namų ir mobiliojo telefono numerius, kad galėtume Jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai -  suteikiant vaikui  pirmąją med. pagalbą,  tėvų dalyvavimas yra būtinas. Pasikeitus telefono numeriui informuoti  grupės auklėtojas.

Dienos ritmas

 1. Pasivaikščiojimui vaikai vedami 2 kartus per dieną pagal grupės režimą. Žiemą į lauką vaikai vedami  pagal higienos normas: esant lauko temperatūrai tuo metu iki  -12°C. Pageidaujame, kad vaikų apranga lauke atitiktų temperatūros pokyčius visais metų laikais. Į lauką vedami visi grupėje esantys vaikai.
 2. Kiekvieną dieną visi vaikai migdomi popiečio miego pagal grupės režimą. Nenorintiems miegoti, pasiūloma pailsėti atsigulus.

NUORODOS (2)

 

             sodra logo   ursssjrs  

logo ltvt

  site logo   
  smm      uscvgc     

SVEIKATAI PALANKUS 300x222 2

    

zipio draugai

 
   

tevu linija baneris